top
Image Alt

Wydarzenia

Drodzy wyznawcy Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego! Drodzy Siostry i Bracia we wspólnocie wiary, której fundament położył Chrystus! Drodzy uczestnicy niedzielnej Eucharystii, która jest sprawowana w kościołach i kaplicach diecezji elbląskiej! My, chrześcijanie zachodni, obchodziliśmy Wielkanoc kilka tygodni temu. Natomiast nasi bracia Ukraińcy, należący do Kościoła greckokatolickiego, ale też i prawosławni, przygotowują się na Święta Zmartwychwstania Chrystusa, które obchodzić będą w tym roku dopiero 5 maja. W czytaniach wybranych do Mszy świętej zwróciły moją uwagę dwie sprawy. Pierwsza, że Mesjasz musiał cierpieć. I druga,

W dniach 10-17 lutego 2024 odbędzie się w diecezji elbląskiej peregrynacja relikwii nowych błogosławionych męczenników Józefa i Wiktorii Ulmów oraz siedmiorga ich dzieci. Zostali oni zastrzeleni 24 marca 1944 roku. Stało się to po ujawnieniu faktu, że wbrew hitlerowskiemu prawu obowiązującemu w Polsce, przechowywali potajemnie grupę siedmiu Żydów, swoich znajomych i sąsiadów. Wybrane kościoły naszej diecezji odwiedzi wędrujący przez Polskę relikwiarz ze szczątkami Męczenników.    +Jacek Jezierski, biskup elbląski Elbląg, dn. 28 stycznia 2024

Drodzy Siostry i Bracia we wspólnocie Kościoła! Kilka dni temu, to jest 25 stycznia 2024 r. Ojciec Święty Franciszek wyznaczył nowego nuncjusza do Republiki Zimbabwe w południowej Afryce. Swojego przedstawiciela do tego kraju ustanowił jednocześnie arcybiskupem. Nuncjuszem apostolskim i arcybiskupem został ksiądz prałat Janusz Urbańczyk, należący do duchowieństwa diecezji elbląskiej. Pochodzi on z parafii Krzyżanowo – Stare Pole na Żuławach Malborskich. Urodził się w 1967 roku. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Malborku i tu zdobył świadectwo maturalne. Studia teologiczne i przygotowanie do

Drodzy uczestnicy niedzielnej Mszy świętej, gromadzący się w kościołach i kaplicach diecezji elbląskiej! Dla uczniów i wyznawców Chrystusa stałym punktem odniesienia jest niedzielna Eucharystia. Tak było u początków Kościoła, tak też jest i dziś. Chrześcijanie gromadzą się w niedzielę, aby słuchać wspólnie słowa Bożego oraz uczestniczyć w misterium Eucharystii. Wówczas przecież chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. W Kościele odkrywamy na nowo, że: Ostatnia Wieczerza, śmierć Jezusa na krzyżu oraz komunia z Chrystusem, stają się jednym wydarzeniem. 1. Od kilku

W niedzielę, 14 stycznia 2024 r. w kościele bł. Jerzego Matulewicza w Pasłęku odbył się koncert noworoczny chóru Cantata. Licznie zebrana publiczność z przyjemnością wysłuchała koncertu kolęd i pieśni świątecznych. Organizatorem występu był Starosta Elbląski Maciej Romanowski, a sponsorem wydarzenia firma Primbud. Na koncercie obecny był Zastępca Burmistrza Pasłęka Marek Sarnowski. Źródło: paslek.pl Zdjęcia: Piotr Szczepkowski    

Drodzy Siostry i Bracia, tworzący społeczność ludu Bożego diecezji elbląskiej! Czas Adwentu kieruje naszą uwagę ku ostatecznej przyszłości człowieka i „świata całego”. U kresu naszego życia na ziemi i na końcu dziejów świata otwiera się wieczność, skąd miłosierny Sędzia i Zbawiciel Jezus Chrystus wyciągnie ku nam swoją dłoń. Czas Adwentu kieruje również nasze spojrzenie ku świętom Bożego Narodzenia. Święta te niosą przypomnienie narodzin Jezusa w Betlejem, na przedmieściu Jerozolimy, tam, gdzie dziś toczy się okrutna wojna. We współczesnej kulturze Zachodu, w wielu środowiskach,

Na piątek po uroczystości Bożego Ciała (8 czerwca 2023) udzielam dyspensy od nakazu kościelnego prawa, które zobowiązuje do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (kan. 1251 KPK). Czynię to ze względu na wydłużony weekend, wielość spotkań, podróże. Równocześnie proszę o umiar oraz zachowanie trzeźwości. Dyspensa dotyczy katolików diecezji elbląskiej oraz osób, które przebywać będą na jej terenie. Proszę także o udzielenie jałmużny (materialnego wsparcia) ubogim.   + Jacek Jezierski - biskup elbląski Elbląg, 2 czerwca 2023

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

    Ta strona używa plików cookies (ciasteczek).
    Polityka prywatności
    Pliki cookie
    WŁĄCZ CIASTECZKA