top
Image Alt

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna:

wtorek i czwartek od 15.00 do 17.30

W przypadku udzielenia sakramentu chorych lub w kwestii zgłoszenia pogrzebu katolickiego prosimy dzwonić pod numer telefonu: 512 774 377

INFORMACJA O RODO
Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r.. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE weszły przepisy dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przepisy te nakładają na administratorów danych konieczność bezwzględnej ich ochrony.
W związku z tym wszelkiego rodzaju zaświadczenia wydawane w kancelarii parafialnej, będą udostępnione tylko osobom bezpośrednio zainteresowanym, po przedstawieniu dowodu tożsamości lub osobom trzecim mającym upoważnienie pisemne do pobrania takich danych.

Co? i Jak?

Sakramenty święte w kancelarii parafialnej

Chrzest Święty

ZGŁOSZENIE CHRZTU W KANCELARII PARAFIALNEJ

 • Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka.
 • W naszej parafii sakramentu chrztu św. udzielamy w każdą niedziele – podczas sumy parafialnej o godz. 12.30 oraz w święta Bożego Narodzenia i w Wielkanoc.
 • Podczas pierwszego spotkania należy przedstawić: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC, dane osobowe rodziców dziecka oraz potwierdzenie zawarcia sakramentu małżeństwa, dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).
 • Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania (fakt ten jest potwierdzony na odpowiednich formularzach).
 • Rodzice chrzestni spoza naszej parafii muszą przedstawić zaświadczenie, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych.
 • Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 20 min. przed Mszą św., podczas której ma się odbyć chrzest, aby przedstawić uzupełnione zaświadczenia oraz złożyć podpisy w księgach parafialnych.
 • W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” Mt 28, 19

Bierzmowanie

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

Praktyki religijne dojrzałego chrześcijanina:

 1. Niedzielna Eucharystia (godz. 9.30).
 2. Pierwszopiątkowa comiesięczna spowiedź i Msza św.
 3. Udział w spotkaniach.
 4. Udział w nabożeństwach:
 • różaniec (październik)
 • roraty (Adwent)
 • droga krzyżowa (Wielki Post)
 • nabożeństwo majowe
 1. Sprawowanie.
 2. Zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej (służba przy ołtarzu, pomoc w przygotowaniu liturgii i nabożeństw, udział w akcjach itp.).
 3. Udział w katechezie szkolnej.
 4. Udział w dziewięciodniowej nowennie (połączonej z próbami) bezpośrednio przygotowującej do uroczystości przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
 5. Osoby ochrzczone poza naszą parafią dostarczają metryki chrztu do końca października.
Eucharystia

Przygotowanie dziecka do I Komunii świętej rozpoczyna się na lekcji religii od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W parafii przygotowanie rozpoczyna się na początku trzeciej klasy szkoły podstawowej. Na początku września rodzic/opiekun prawny zgłasza swoje dziecko przez:

 • złożenie odpowiedniego oświadczenia w postaci ankiety,
 • świadectwo chrztu świętego („Ad Sacra”).

Dziecko w parafii przygotowuje się do pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej, po przez:

 • udział wraz z rodzicami w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej,
 • udział w nabożeństwach okresowych,
 • udział z rodzicami w co miesięcznych spotkaniach,
 • modlitwę rodzinną,
 • czytanie Pisma Świętego.
Namaszczenie chorych

Księża odwiedzają osoby chore i w podeszłym wieku w pierwszy piątek każdego miesiąca (za wyjątkiem lipca i sierpnia).

WEZWANIE DO CHOREGO O KAŻDEJ PORZE !!!

Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZE SKUTKAMI CYWILNYMI
(ŚLUB KONKORDATOWY)

Co najmniej na sześć miesięcy przed ślubem narzeczeni mają obowiązek zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej celem ustalenia dokładnej daty ślubu, spisania protokołu przedmałżeńskiego oraz wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.

Wymagane dokumenty:

 • akty chrztu św. narzeczonych wydane przez parafię chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego ślubu),
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC w trzech egzemplarzach (nie starsze niż 3 miesiące od daty planowanego ślubu),
 • dowody osobiste.

W przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są naszymi parafianami, wymagana jest licencja na pobłogosławienie małżeństwa w parafii tutejszej lub zgoda proboszcza jednego z narzeczonych na ślub poza parafią rodzimą.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA BEZ SKUTKÓW CYWILNYCH

Co najmniej na sześć miesięcy przed ślubem narzeczeni mają obowiązek zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej celem ustalenia dokładnej daty ślubu oraz sporządzenia protokołu i wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.

Wymagane dokumenty:

 • akty chrztu św. narzeczonych wydane przez parafię chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego ślubu),
 • odpis aktu małżeństwa z USC,
 • dowody osobiste.

W przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są naszymi parafianami, wymagana jest licencja na pobłogosławienie małżeństwa w parafii tutejszej lub zgoda proboszcza jednego z narzeczonych na ślub poza parafią rodzimą.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

  Ta strona używa plików cookies (ciasteczek).
  Polityka prywatności
  Pliki cookie
  WŁĄCZ CIASTECZKA