top
Image Alt

Parafia bł. Jerzego Matulewicza w Pasłęku

List Biskupa Elbląskiego na III Niedzielę Zwykłą

Drodzy uczestnicy niedzielnej Mszy świętej,
gromadzący się w kościołach i kaplicach diecezji elbląskiej!

Dla uczniów i wyznawców Chrystusa stałym punktem odniesienia jest niedzielna Eucharystia. Tak było u początków Kościoła, tak też jest i dziś. Chrześcijanie gromadzą się w niedzielę, aby słuchać wspólnie słowa Bożego oraz uczestniczyć w misterium Eucharystii. Wówczas przecież chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. W Kościele odkrywamy na nowo, że: Ostatnia Wieczerza, śmierć Jezusa na krzyżu oraz komunia z Chrystusem, stają się jednym wydarzeniem.

1. Od kilku lat dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela słowa Bożego. Ma taką nazwę i taki temat. Ma zwrócić naszą uwagę na słowo Boże. Jezus gromadził bowiem słuchaczy i kierował do nich swoje słowa. Później, gdy poczuli głód, zadbał o posiłek dla nich. Były to: chleb i ryby. Najpierw jednak nauczał, a potem karmił swoich słuchaczy. Tak też jest podczas każdej Mszy świętej. Mamy przed sobą jakby dwa stoły. Są one zastawione. Pierwszy z nich, to stół słowa Bożego. Drugi, to stół Ciała Pańskiego, Chleba na życie wieczne. To stół Komunii świętej.

Nie wszyscy są gotowi, aby podejść do drugiego stołu, po Ciało Pańskie. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje komunia pragnienia, Komunia święta duchowa. Ona jest także realna, rzeczywista. Pan jest blisko.

2. Trwa Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan. Nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Trzeba, aby na swój sposób włączyć się w to dzieło. Na przykład przez chwilę modlitwy za chrześcijanina z innego Kościoła, z innego wyznania, za osobę, którą spotkaliśmy, z którą mieliśmy okazję rozmawiać i przebywać razem. W ostatnim czasie mamy w Polsce większy kontakt z chrześcijanami z Ukrainy. Grekokatolicy należą do tego samego co my Kościoła katolickiego. Prawosławni tworzą jednak odrębny Kościół, a właściwie Kościoły lokalne. Niektóre ze spotkanych osób są religijne, inne zaniedbane religijnie, po prostu obojętne. Warto pomodlić się za nich. Powierzyć ich życie i los opiece Maryi i Świętych, a przede wszystkim dobroci i opatrzności Bożej.

Tydzień modlitwy o zjednoczenie to tak zwany tydzień ekumeniczny. Ekumenizm jest staraniem, próbą, działaniem na różnych płaszczyznach, aby przezwyciężać podziały wśród uczennic i uczniów Chrystusa. Należący do innych Kościołów i społeczności chrześcijańskich nie są naszymi wrogami. Nie mogą być nam obojętni. Są bowiem naszymi duchowymi siostrami i braćmi dzięki sakramentowi chrztu świętego, który przyjęli. Łączy nas osoba Jezusa Chrystusa, w którą wierzą i którą czczą. Chrześcijanie z innych Kościołów są naszym duchowym rodzeństwem, z którym dawno nie widzieliśmy się i rzadko się spotykamy. Zapomnieliśmy ich imion, nie znamy ich losów, i dlatego ich nie rozumiemy. Ekumenizm jest więc próbą odnalezienia naszych sióstr i braci. Jest próbą zbliżenia się do nich, spotkania z nimi.

3. Siostry i Bracia, powierzam waszej uwadze także nauczanie religii w szkołach. Katecheza wróciła do szkół publicznych w 1990 roku. Wnosi ona w edukację ważne treści. Wskazuje na „pionowy” wymiar życia ludzkiego i kultury, to jest na odniesienie do Boga, do prawa moralnego, czy też do godności osoby. Nauczanie religii w szkole pozostaje także dzisiaj ważnym zadaniem, nie tylko religijnym, ale też społecznym.

Niech pokój Boży napełni wasze serca i miejsca gdzie go brakuje!

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

    Ta strona używa plików cookies (ciasteczek).
    Polityka prywatności
    Pliki cookie
    WŁĄCZ CIASTECZKA